x

Poľnohospodárstvo pre 21. storočie – Prezentácia slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku

Vážení podnikatelia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prezentáciu slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2017 v Kišiňove a je určená pre slovenské firmy pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva, s dôrazom na inovatívne technológie a organické poľnohospodárstvo. Termín je zvolený tak, aby mohli slovenské firmy využiť možnosť účasti na veľtrhoch Farmer […]

Čítať viac

FORUM AGENTI MILÁNO 2017

    Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje informovať slovenských podnikateľov o možnosti zúčastniť sa na najväčšom veľtrhu obchodných agentov v Miláne. Obchodný agenti plnia v talianskom biznise podstatnú úlohu pri vstupe na trh a sprostredkovaní kontaktov s potenciálnymi partnermi pre ďalší rozvoj vášho podnikania. Každému registrovanému záujemcovi bude poskytnutý stánok s rozlohou 6 m2 pre propagáciu spoločnosti […]

Čítať viac

Brno — Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov – spoluvystavovateľov  na možnú prezentáciuv rámci spoločnej expozície na 59. Medzinárodnom strojárskom veľtrhuv Brne, ktorý sa bude konať v termíne 9.—13. 10. 2017 s významnouštátnou finančnou podporou. Cieľom účasti slovenských spoločností na spoločnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom […]

Čítať viac

Central & Eastern European Automotive Forum 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)Vám dáva do pozornosti podujatie Central & Eastern European Automotive Forum, organizované spoločnosťou Adam SmithConferences na 16.-17. októbra v Prahe. Pridajte sa k viac ako 260 účastníkom z popredných automotive firiem, OEM, dodávateľov, predajcov a zástupcov vlády, ktorí budú diskutovať o výzvach a príležitostiach v automobilovom priemysle! Budete mať […]

Čítať viac

Účasť na havanskom veľtrhu FIHAV 2017

Ponúkame slovenským podnikateľom možnosť predstaviť svoju firmu v spoločnom slovenskom stánku na 35. Medzinárodnom havanskom veľtrhu FIHAV 2017 a nájsť tak potenciálnych obchodných partnerov na rastúcich trhoch celej Latinskej Ameriky. Slovenská účasť na FIHAV 2017 bude mať formát spoločného stánku slovenských vystavovateľov koordinovaného agentúrou SARIO z poverenia Ministerstva hospodárstva SR. Pre slovenský stánok je rezervovaná výstavná plocha s rozmerom 135 […]

Čítať viac

Interlight Moskva 2017

Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podporainternacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácieMSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými […]

Čítať viac

Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve Agritech Israel 2018

Vážení podnikatelia, spoločnosť Kenes-exhibitions Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu spojenú s výstavou ktorá sa bude konať v Izraeli. Hlavnou témou 20.  ročníka úspešného podujatia, ktoré sa uskutočňuje raz za tri roky, bude „Poľnohospodárstvo v púštnych a polopúštnych oblastiach“. Veľtrh vytvára priestor na oboznámenie sa s novými technológiami v poľnohospodárstve, živočíšnej výrobe ale aj v spracovaní a v produkcii potravín. Veľtrh a konferencia sú tradične platformou […]

Čítať viac

Medzinárodná výstava a konferencia “KISHINVEX 2017” v Iráne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO)  si Vás dovoľuje informovať o  konaní  medzinárodnej výstavy  „ KISHINVEX 2017 „  , ktorá sa uskutoční v dňoch 30.10. – 2.11.2017 na Kish Isalnd  v Iráne. Hlavným organizátorom podujatia je  Baharan Tadbir Kish Co. V spolupráci s hlavným partnerom podujatia  SMART INVEST IRAN  www.smartinvestiran.com   Toto podujatie , ktoré v sebe  integruje […]

Čítať viac

Medzinárodný energetický veľtrh v Belehrade, Srbsku, 4-6. Október 2017

Medzinárodný energetický veľtrh v Belehrade (s licenciou UFI) je najväčším regionálnym stretnutím spoločností, podnikov, inštitúcií a odborníkov zaoberajúcich sa elektrickou energiou, uhlím, ropou a plynom, obnoviteľnými zdrojmi energie, energetickou účinnosťou a baníctvom. Výstavné a konferenčné sekcie Energetického veľtrhu zahŕňajú všetky tematické oblasti – od vedeckovýskumných prác, cez výrobu a výkop, až po rozšírenie, distribúciu, dopravu, […]

Čítať viac

AFRICAN AIR EXPO

Vážení podnikatelia, dovoľte nám informovať Vás o podujatí AFRICAN AIR EXPO, ktoré sa koná v hlavnom meste Ghany, Accre v dňoch 24.-26.októbra 2017. Podujatie je organizované Ministerstvom letectva Ghany. Ide o veľtrh a B2B stretnutia zamerané na oblasť letectva. Cieľom podujatia je zapojene verejného aj súkromného sektora v oblasti letectva a budovanie partnerstiev. Viac informácií nájdete na stránke podujatia:  www.africanairshow.com  

Čítať viac