Dotazník: Inovačná a exportná úroveň podnikateľských subjektov v SR