Druhé zasadnutie Medzivládnej vietnamsko-slovenskej spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu