Druhý deň porady veľvyslancov bol venovaný ekonomickým témam