EK otvorila prvú výzvu na predkladanie návrhov inovačných projektov čistých technológií