Európska vedecká a expertná konferencia „Fórum EDA 2019“ organizovaná pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Bulharskej republike M. Korčeka