Financovanie exportu

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) ako štátna exportno-úverová inštitúcia je jedným z kľúčových nástrojov štátnej podpory exportu.

Hlavným cieľom inštitúcie je podpora exportných aktivít slovenských vývozcov prostredníctvom poistných, úverových a záručných produktov so zámerom poskytnúť klientom komplexnú formu podpory a zabezpečenia ich vývozných aktivít. EXIMBANKA SR realizuje podporu exportu štandardne, ako ostatné inštitúcie podobného charakteru vo svete aj s využitím tzv. štátnej podpory exportu.

Pre zorientovanie sa v produktoch EXIMBANKY SR uvádzame ich štruktúru, viac informácií k jednotlivým produktom a službám získate kliknutím na príslušný odkaz v tejto sekcii:

Financovanie exportu – bankové produkty EXIMBANKY SR

Poistenie exportu – poistné  produkty EXIMBANKY SR

O možnostiach ďalšej finančnej podpory čítajte aj na stránkach: