Refinančné úvery na podporu vývozu

Tieto úvery je možné využiť na refinancovanie potrieb vývozcu, sú realizované prostredníctvom komerčných bánk formou trojstranného zmluvného úverového vzťahu medzi klientom, komerčnou bankou a EXIMBANKOU SR alebo dvojstranného úverového vzťahu medzi bankou a EXIMBANKOU SR v nadväznosti na úverovú zmluvu medzi klientom – exportérom a bankou. Viac informácií o produkte tu.

EXIMBANKA SR poskytne viac informácií prostredníctvom odboru refinancovania a zmenkových obchodov na tel: + 421 2 59 398 102 alebo financovanie@eximbanka.sk.