Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) podľa svojej vízie stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska.

Z pohľadu podpory exportérov a exportu má MF SR v kompetencii:

MF SR je zakladateľom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.

EBOR pomáha formou:

  • poradenskej činnosti
  • poskytovaním pôžičiek
  • kapitálovým vstupom a garanciami