Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) je ústredným orgánom štátnej správy aj pre podporu výskumu a vývoja.

MŠVVŠ SR spravuje Program Horizont 2020. Jedná sa o hlavný nástroj na podporu výskumu, vývoja a inovácií Európskej komisie na roky 2014 až 2020. Horizont 2020 integruje podporu výskumu a inovácií, kladie dôraz na podporu malých a stredných podnikov a riešenie veľkých spoločenských výziev. Súčasťou je podpora výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti.

 Program je založený na troch pilieroch:

  • excelentná veda
  • vedúce postavenie priemyslu
  • spoločenské výzvy
Program ponúka možnosť účasti slovenských výskumníkov (z univerzít, vedecko-výskumných inštitúcií, firiem a pod.) v špičkových európskych projektoch na základe verejných výziev vyhlasovaných Európskou komisiou.