Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva SR.

Je nezávislou odbornou autoritou v oblasti rozvoja inovácií a v oblasti energetiky.

Úlohy SIEA

Pre podporu exportu a exportérov SIEA poskytuje najmä informácie z oblasti rozvoja inovácií a technológií a pripravuje strategické materiály a legislatívu v tejto oblasti.

Okrem toho SIEA: