Japonský distribútor elektroniky hľadá výrobcu v EÚ.