Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom Parízkom 27.marca 2019 v Banskej Bystrici