Kontakt

V prípade, že:

  • hľadáte kontakt na štátne inštitúcie a agentúry podporujúce export a exportérov rolujte túto stránku dole do časti Inštitúcie podporujúce export
  • chcete sa zorientovať v spleti štátnych inštitúcií podporujúcich export a exportérov kliknite sem

Ak hľadáte kontakt na realizátora portálu pre exportéra export.slovensko.sk kontaktujte (admin):

  • SARIO (Adam Csuka, odbor zahraničného obchodu, adam.csuka@sario.sk, +421 910 828 327)

Ak chcete kontaktovať odbory zodpovedné za realizáciu častí portálu pre exportéra v jednotlivých súčinných inštitúciách (servisný bod):

inštitúcia servisný bod e-mail
EXIMBANKA SR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa portal@eximbanka.sk 
MF SR Odbor informačných technológií erik.minarovic@mfsr.sk
MH SR Odbor zahraničnoobchodnej politiky exportportal@mhsr.sk 
MPRV SR Odbor obchodnej politiky, Odbor informatiky, Agroinštitút Nitra portalexport@land.gov.sk
MŠVVŠ SR Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu patrik.helmich@minedu.sk
MZVaEZ SR Odbor podnikateľského centra (POCE) bizinfo@mzv.sk
SACR Oddelenie propagácie a marketingovej komunikácie exporter@sacr.sk 
SBA Odbor komunikácie exportportal@sbagency.sk 
SIEA Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce artur.bobovnicky@siea.gov.sk
SZRB viktor.rusnak@szrb.sk