Medzinárodná konferencia „Medzivládneho výboru cestárov SNŠ“