Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou realizuje anonymný podnikatľský prieskum, ktorý by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií