JAPONSKÝ DISTRIBÚTOR ELEKTRONIKY HĽADÁ VÝROBCU V EÚ