NAJVÁČŠÍ STROJÁRENSKÝ VEĽTRH GLOBAL INDUSTRIE VO FRANCÚZSKU JE PO ROKU A POL SPÄŤ A AJ SO SLOVENSKOU ÚČASŤOU!