x

Podnikateľská misia do Srbska 6.-8.11.2018

Obchodné stretnutie pre firmy z kovopriemyslu a strojárstva, Bratislava

Tendre pre vybudovanie kruhových objazdov v Albánsku, v Tirane

XV International Banana Forum 2018, Ekvádor

GLOBAL INVESTORS SUMMIT, India

Impact moblility rEVolution, Poľsko

VIII European Congress of Small and Medium Size Enterprises (ECSME), Poľsko

Intra – African Trade Fair 2018, Egypt

Medzinárodné agrárne výstavy KazAgro a KazFarm, Kazachstan

TENDER V OBLASTI „CREATIVE AGENCY SERVICES“ pre akciovú spoločnosť RB Rail AS, Lotyšsko