x

CISOLAR 2020

International Aerospace Innovation Forum 2020, Montreal, Kanada

China International Fair for Trade in Services, 28.5-1.6.2020, Peking

Workshop k inteligentným mestám s podporou grantov EHP/Nórska a MZVEZ SR

Free From Food Expo Amsterdam, Holandsko, 24.-25.júna 2020

Projekty medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce – výzva schémy malých grantov pre základné a stredné školy.

JUTEXPO 2020, 12-13. január 2020 v Kalkate, India