x

Veľtrh MIDEST 2019, Francúzsko

Spolupráca s vládou Jiangsu provinciou

Z otváracej konferencie Grantov EHP a Nórska

Muráň – Ku grantom EHP a Nórska v samospráve

K čerpaniu Nórskych fondov na podporu obchodnej spolupráce

Seminár o pripravenosti SR na ekonomické dopady brexitu