x

Malý záujem o poistenie rizika

Výsledky súťaže exportér roka

Podpora exportu vzrástla o viac ako pätinu

10. ročník súťaže „Najlepší exportér SR”

Eximbanka podporila export za 67 miliárd Sk

EXIMBANKA SR členom Bernskej únie

Podpora exportu vzrástla o 22,7 %.

Eximbanka poistila úver do Turecka

EXIMBANKA SR má rating na úrovni štátu