Otváracie konferencie k finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu