Podnikateľské fórum so zahraničnými podnikateľskými subjektmi z Maďarska a Rakúska