Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií