Podpísanie Memoranda o porozumení o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi energetickými sieťami Slovenskej republiky a Ukrajiny