12. Medzinárodný veľtrh obranného priemyslu IDEF 2015 v Turecku

Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra SARIO a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás informujú o konaní 12. Medzinárodného veľtrhu obranného priemyslu “IDEF 2015“ pod záštitou a s podporou Ministerstva národnej obrany Tureckej republiky.

Veľtrh sa uskutoční v dňoch od 5. do 8. mája 2015 v Istanbule. IDEF je najväčší veľtrh obranného priemyslu v euroázijskej oblasti a jeden z top štyroch na svete s rastúcim trendom, pokiaľ ide o počet účastníckych krajín, delegácií a spoločností.

Bližšie informácie o podujatí sa nachádzajú na stránke veľtrhu www.idef15.com.

V prípade záujmu o účasť na veľtrhu kontaktujte, prosím, slovenskú ekonomickú diplomatku v Turecku Lujzu Richterovú na e-mailovej adrese: lujza.richterova@mzv.sk.