Podnikateľská misia pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka MZVaEZ SR p. Parízka v Uzbekistane a Tadžikistane

Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje informovať, že v spolupráci s MZVaEZ SR a Veľvyslanectvom SR v Taškente, organizuje pri príležitosti oficiálnej návštevy štátneho tajomníka MZV a EZ SR L. Parízka v Uzbekistane a Tadžikistane, podnikateľskú misiu v predpokladanom termíne: 1. – 5. 11. 2016.

Cieľ: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov

Podporné faktory: Memorandum o spolupráci medzi MH SR a Ministerstvom vonkajších hospodárskych vzťahov Uzbeckej republiky z r. 2009

Program: Bude vytvorený podľa potrieb prihlásených podnikateľských subjektov. Predbežne uvažujeme s uskutočnením podnikateľského fóra, prezentáciou jednotlivých firiem,  priamymi individuálnymi rokovaniami s partnermi (B2B) a prijatiami v príslušných obchodných a priemyselných komorách a podnikateľských združeniach.

 Veľkosť misie: Predpokladaná účasť 10 – 15 firiem

Partneri v zahraničí: štátne inštitúcie, miestne obchodné a priemyselné komory a podnikateľské združenia

 Odvetvové a sektorové zameranie misie:

  • Energetika
  • Chemický a petrochemický priemysel
  • Farmaceutický priemysel
  • Textilný a ľahký priemysel 
  • Infraštruktúra 
  • Strojársky priemysel
  • Poľnohospodárstvo 
  • Potravinárstvo
  • IT sektor
  • Cestovný ruch

Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť  podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti.

Ostatné informácie: Doprava bude realizovaná individuálne so stretnutím v Taškente. Rovnako tak aj náklady na ubytovanie si hradí každý účastník podnikateľskej misie sám.

Program podujatia ako aj ostatné dôležité náležitosti súvisiace s organizáciou podnikateľskej misie, budú priebežne aktualizované a zverejnené na tejto stránke.