9. zasadnutie medzivládnej komisie so Srbskou republikou

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
so Žilinskou regionálnou komorou SOPK  pozýva slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu usporiadanú pri príležitosti konania 9. Medzivládnej komisie medzi Slovenskou a Srbskou republikou.

Medzivládna komisia bude prebiehať počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Medzivládna komisia a s ňou spojené podnikateľské fórum budú organizované pod vedením ministra hospodárstva SR Petra Žigu.

Podujatie má za cieľ podporiť priaznivé hospodárske vzťahy medzi Slovenskou a Srbskou republikou  a to najmä v sektore inovácií, softvérov
a informačných technológií. Priestor pre nadväzovanie kontaktov ponúkne podnikateľské fórum, počas ktorého budú prebiehať B2B rokovania so srbskými partnermi.
 
Tohtoročná medzivládna nadväzuje problematikou na minuloročnú medzivládnu komisiu, ktorej nosnou témou boli rokovania najmä
o inováciách  a ich uplatnení v rôznych oblastiach (informatizácie  spoločnosti,  e-governmentu, smart cities a start-upov).

Srbskú delegáciu viedol minister  pre inovácie  a technologický rozvoj Nenad Popovič. Počas rokovaní expertných pracovných skupín dominovala  diskusia o možnostiach ďalšieho zintenzívnenia  spolupráce medzi  SR a Srbskom prostredníctvom týchto sektorov v oblasti obchodu  a investícií.

Predbežný program

30. 5. 2019

8.30 — 9.00

  • registrácia

9.00 — 9.20

  • úvodné slovo premiéra Slovenska Petra Pellegriniho a premiérky Srbska Any Brnabićovej

9.20 — 9.35

  • Podnikateľské prostredie na Slovensku
    (Adam Csuka, konzultant odboru zahraničného obchod agentúry SARIO)

9.35 — 9.50

  • Podnikateľské prostredie v Srbsku

9.50 — 10.10

  • coffee break

10.10 — 12.00

  • B2B rokovania a networking

 
REGISTRÁCIA
*SARIO si uplatňuje právo na zmenu programu počas prípravy podnikateľskej misie a o potvrdenie, resp. nepotvrdenie registrácie

Registrácia je otvorená do 13. 5. 2019.