Bieloruské priemyselné fórum 2015

Vážení podnikatelia,

agentúra SARIO a  ZÚ SR v Minsku si Vás dovoľujú informovať, že v dňoch 12. – 15. mája 2015 sa v Minsku (Bielorusko) uskutoční projekt medzinárodnej výstavy “Bieloruské priemyselné fórum-2015” v rámci integrovanej akcie “Euroázijský týždeň-2015”.

Organizátorom výstavy je už od r. 1997  spoločnosť Expoforum, tento ročník prebehne pod záštitou vlády BY, Akadémie vied BY, Obchodnej a priemyselnej komory BY  a Asociáciou podnikateľov BY.

V rámci priemyselného fóra sa každoročne organizujú aj národné stánky účastníckych štátov.

Kľúčovým elementom “Euroázijského týždňa v Bielorusku-2015” bude plenárne zasadnutie “Integrácia integrácií – cesta k voľnému obchodu od Lisabonu do Vladivostoku”, ktoré sa uskutoční dňa 13.5.2015.

V rámci priemyselného fóra sa uskutočnia štyri medzinárodné výstavy so zameraním na:

  • PROMEXPO – MODERNÝ ZÁVOD,  výstava zariadení, technológií a prístrojov pre vybavenie priemyselných závodov,
  • PROMENERGO, výstava energetických a elektrotechnických zariadení pre priemysel,
  • ÚSPORA ENERGIE A EKOLÓGIA,  výstava energo-efektívnych a úsporných technológií, zariadení, prístrojov, materiálov a technológií na ochranu životného prostredia v priemysle, energetike, stavebníctve a bytovom hospodárstve,
  • NÁUKA A INOVÁCIE, výstava vedecko-výskumných, konštruktérskych a inovačných projektov pre priemysel.

ZÚ SR v Minsku organizuje národný stánok  (6-9 m2), kde môžu naši podnikatelia bezplatne vystavovať svoje výrobky, prípadne inovačné a vedecko-výskumné projekty spolupráce. Zároveň sa môžu  zúčastniť na jednotlivých konferenciách a sympóziách, kde by mohli prezentovať svoje záujmy na bieloruskom – euroázijskom trhu.

Podrobnejšie informácie:

Žiadame záujemcov o potvrdenie účasti najneskôr do 10.4.2015.