Brno — Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov – spoluvystavovateľov  na možnú prezentáciu
v rámci spoločnej expozície na 59. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu
v Brne
, ktorý sa bude konať v termíne 9.
13. 10. 2017 s významnou
štátnou finančnou podporou.

 
Cieľom účasti slovenských spoločností na spoločnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 35% vystavovateľov a 10 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou tohto ročníka MSV je priemyselná automatizácia.

Sektorové zameranie veľtrhu MSV Brno:

 • banská, hutnícka, keramická a sklárska technika
 • materiály a komponenty pre strojárstvo
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia
 • plasty, gumárenstvo a chémia pre strojárstvo
 • obrábacie a tvárniace stroje, náradie
 • povrchová a tepelná úprava
 • zlievarenstvo
 • zváranie
 • energetika a silnoprúdová elektrotechnika
 • elektronika, automatizácia a meracia technika
 • výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby

 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností
na veľtrhu MSV uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), vystavovateľský katalóg zúčastnených slovenských spoločností a účasť  na Slovenskom národnom dni.

Zúčastnené slovenské spoločnosti z vlastných zdrojov hradia povinný registračný poplatok (v hodnote 550 €) za účasť na veľtrhu MSV zahraničnému organizátorovi veľtrhu ako aj zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor veľtrhu v prípade, ak má o tento zápis do katalógu záujem (náklady na zápis do katalógu závisia od individuálneho výberu položiek spoločnosťou).

Zúčastnené slovenské spoločnosti zároveň hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie), prepravné náklady exponátov, resp. náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť  na spoločnej
expozícii MSV limitovaná na maximálne 12 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu o účasti rozhoduje dátum a čas prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do
10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je  spätá so zameraním veľtrhu.  


REGISTRÁCIA

Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia na podujatie bola uzavretá.

Výber výstavnej plochy v národnom stánku SR