Čína – The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019

Vážený obchodný partner,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, provincia Zhejiang, Vám dáva opätovne do pozornosti možnosť prezentovať svoje produkty a služby na výstave tradičných a špeciálnych výrobkov krajín strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutoční v NINGBO v dňoch 08. – 12. júna 2019 počas 5. ročníka „China – CEEC Investment and Trade EXPO“, v rámci formátu 16 + 1 .

Predošlé ročníky mali veľmi pozitívnu odozvu, viac informácie nájdete na tomto linku: http://china2018.sario.events/

Tento rok okrem výstavy budú súbežne prebiehať aj sprievodné podujatia zamerané na rôzne oblasti spolupráce (investície, obchod, semináre rôzneho zamerania a na kultúru, vzdelávanie a cestovný ruch)  medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy.

Rok 2019 predstavuje 70. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi ČĽR a SR. Navyše Slovensko bolo vybrané ako partnerská krajina celého podujatia „CEEC-CHINA INVESTMENT & TRADE EXPO“, preto bude mať veľtrh mimoriadny význam.

Organizačné otázky:

  • Nakoľko sa Ningbo nachádza ešte dve hodiny cesty od Šanghaja, organizátori podujatia odporúčajú účastníkom priletieť buď priamo do Ningbo alebo do Šanghaja. Transfer zo Šanghaja do Ningbo bude organizačne aj finančne zastrešený hlavnými organizátormi. V prípade zakúpenia letenky prosím dopredu sa poradiť so zodpovednou osobou SARIO, viď kontakt hore. V prípade záujmu o transfer zo Šanghaja do Ningbo, prosím vyplniť tabuľku – Príloha 1.
  • Pre účastníkov výstavy bude zabezpečená  aj kyvadlová doprava v rámci presunov hotel-výstavisko-hotel. Účastníci majú nárok na zľavnené ubytovanie v hoteloch, s ktorými organizátori podpísali zmluvu (zoznam ešte nie je k dispozícií).  Akonáhle bude zoznam zazmluvnených hotelov k dispozícií, tak SARIO zabezpečí jednotnú objednávku pre všetkých slovenských vystavovateľov.
  • Pre vystavovateľov je počas  výstavy zabezpečený bezplatný obed v reštauráciách v rámci výstaviska resp. v jeho blízkosti.
  • Registračný formulár pre záujemcov o stánok Príloha 2 – vyplniť najneskôr do 29. apríla 2018 a poslať obratom na chongjie.xia@sario.sk
  • Agentúra SARIO bude tento rok tiež organizovať prezentáciu slovenských produktov a výrobkov prostredníctvom národného stánku. Prosím o vyplnenie tabuľky aké produkty a služby budete vystavovať – Príloha 3. Výstavná plocha národného stánku je limitovaná, a po naplnení kapacity nie je možné poskytnúť výstavný priestor ďalším záujemcom. V prípade záujmu o plochu, prosím pošlite vyplnenú žiadosť čo najrýchlejšie.
  • Počas výstavy sa budú súbežne konať aj rôzne sprievodné podujatia. SARIO priebežne zašle informácie o týchto podujatiach jednotlivým zaregistrovaným účastníkom, ktorí budú mať možnosť na nich participovať.
  • Organizátor poslal v predstihu informácie o procese colnej deklarácie tovarových vzoriek. V prípade námornej a leteckej nákladnej prepravy sa odporúča miesto dodania Ningbo. Organizátor má podpísanú zmluvu so špedičnou spoločnosťou, o podmienkach prepravy vzoriek/tovaru bližšie Príloha 4.
  • Vzorový dokument a tlačivá – Príloha 5 – na zásielku vzoriek do Číny – vyplniť najneskôr do 19. apríla 2019
  • Po konzultácii s pánom Jaroslavom Valom, zástupcom GK SR V Šanghaji sa vyskytla možnosť poslať vzorky prostredníctvom diplomatického carga na veľtrh. Ak by ste mali záujem o túto službu, prosím o vyplnenie Prílohy 5 a poslanie naspäť najneskôr do 19. apríla 2019.

Informácie budú priebežne aktualizované aj na www.sario.sk.
Viac informácií je tiež možno nájsť na stránke: http://www.cceecexpo.org/site_en/index.html   

Registrácia bude ukončená dňa 19.4.2019. Krátko po tomto termíne sa v SARIO uskutoční ďalšie koordinačné stretnutie vystavovateľov.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Chongjie Xia (chongjie.xia@sario.sk, mobil: +421 910 828 321).