Čínska podnikateľská misia na Slovensku

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný
v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ pozýva podnikateľov na obchodno-investičnú konferenciu pri príležitosti  prijatia Delagácie z Cangzhou Bohai New Area.

PROGRAM
 
9.30 — 13.00

  • príhovory hostí
  • seminár
  • obed
  • networking
     

Účasť na podujatí je bezplatná. Zoznam delegácie si môžete stiahnuť v prílohe. V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na predmetnom podujatí, Vás prosíme vyplniť registráciu.

Pri otvorení oficiálnej registrácie na podujatie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na zmenu podmienok a programu uvedeného podujatia. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO Podpora internacionalizácie MSP.