COTTM Beijing 2015

Veľtrh China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM) je výhradne určený pre zástupcov touroperátorov a odborných médií (B2B) a preto vytvára jedinečnú platformu pre prezentáciu komplexnej ponuky služieb v rámci cestovného ruchu.

Dopyt návštevníkov: všeobecná ponuka, UNESCO pamiatky, história, mestá, kultúra, príroda, folklór a tradície
Webstránka: http://www.cottm.com