FOODEXPO – Medzinárodný veľtrh potravín, nápojov a potravinárskych technológií a zariadení, Atény, Grécko

Medzinárodný veľtrh potravín, nápojov ako aj potravinárskych technológií a zariadení FOODEXPO sa za svoju pomerne krátku dobu existencie (jeho prvý ročník sa uskutočnil v r. 2014) dokázal vypracovať na najlepší potravinársky veľtrh v Grécku. Podľa médií ako aj podľa jeho organizátora ide o najvýznamnejší potravinársky veľtrh v celom regióne juhovýchodnej Európy.

 

V poradí 5. ročník veľtrhu sa uskutoční v dňoch 10.-12. marca 2018 v Aténach v atraktívnom výstavisku METROPOLITAN EXPO, ktoré sa nachádza v blízkosti medzinárodného aténskeho letiska. Veľtrh v roku 2018 pokryje výstavnú plochu 50 000 m², pričom sa predpokladá účasť cca 950 vystavovateľov z Grécka a 250 vystavovateľov zo zahraničia, tisícov významných medzinárodných kupujúcich (z toho 800 hosted buyers) a cca 70 tisíc návštevníkov, z toho 3500 zahraničných. Zahraniční účastníci na veľtrhu v roku 2017 pochádzali z 64 krajín, pričom 51% z nich prišlo Európy (väčšina z krajín EÚ), 18% z Ameriky, 12% z krajín Blízkeho východu a 10% z Ázie.

 

Veľtrhu Foodexpo sa v r. 2018 zúčastnia prostredníctvom väčších národných stánkov napr. aj Poľsko, Taliansko, Španielsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Turecko, Čína, Južná Kórea a Uzbekistan. Viac informácií o veľtrhu je dostupných na webovej stránke organizátora http://www.foodexpo.gr

 

V zmysle ponuky organizátora cena za prenájom plochy vrátane konštrukcie stánku dosahuje 200 eur za m2.

 

Nakoľko ide o najlepší potravinársky veľtrh v teritóriu a potravinárstvo je jednou z perspektívnych oblastí pre rozšírenie našej obchodnej spolupráce s Gréckom, ZÚ Atény odporúča aktívnu participáciu slovenských podnikateľských subjektov v oblasti potravinárstva na FOODEXPO v r. 2018. ZÚ Atény uvíta spätnú informáciu zo strany SARIO o záujemcoch o účasť na tomto veľtrhu. V rámci úsilia zintenzívniť bilaterálnu obchodnú výmenu s Gréckom v oblasti potravinárstva plánuje ZÚ Atény zároveň v prvej polovici roku 2018 v Solúne predajnú prezentáciu slovenských potravinárskych výrobkov v sieti supermarketov Masoutis.