GadgetEXPO a TECH&IT Fest Conference v Česku

Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra SARIO a Zastupiteľský úrad SR v Prahe informujú o konaní veľtrhu GadgetEXPO a TECH&IT Fest Conference. Podujatie sa uskutoční v dňoch 4.-5. novembra 2015 v TOP HOTEL PRAHA.

Ide o akciu s prezentačnou a konferenčnou sekciou. Relevantné spoločnosti, podnikatelia, jednotlivci, ako aj inštitúcie vedy a inovácií a ďalšie subjekty sú na veľtrhu vítaní, hlavne subjekty s predmetom aktivít a základnou orientáciou v technológiách, IT, elektronickom priemysle, vývoji softvéru, mobilných a komunikačných zariadeniach, startupoch a multimédiách.

V rámci prezentácií vystúpi Roman Sabo, Riaditeľ odboru investičných projektov SARIO s problematikou startupov a štátnej a verejnej sféry. SARIO je partnerom tejto akcie.

Registrácia: gadgetexpo.eu/novy/files/vop_tech_en.pdf

Rezervácie e-mailom: development@gadgetexpo.eu , telefonicky +421-903447629 .

11058612_901360896595122_993464307232469085_n