Indická podnikateľská delegácia na Slovensku

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom na Slovensku a Indickou obchodnou a kultúrnou komorou si dovoľujú informovať odbornú podnikateľskú verejnosť o organizovaní podnikateľskej misie
indických spoločností na Slovensko.

Iniciátorom misie je Združenie indického priemyslu, ktorý od svojho vzniku v roku 1895 patrí ku kľúčovým združeniam s členskou základňou viac než 8 300 členov.

Cieľom podujatia bude snaha aktívnejšie podporiť rastúci význam
vzájomnej zahranično-obchodnej spolupráce oboch krajín a to najmä prostredníctvom B2B rokovaní s konkrétnymi indickými spoločnosťami.

Delegácia bude zastúpená najmä spoločnosťami z oblasti automobilového priemyslu, infraštruktúry, chemického, potravinárskeho, energetického priemyslu. Profily indických spoločností nájdete v prílohe.
 
India, ako stále aktívnejší globálny aktér a jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta predstavuje pre Slovensko perspektívneho partnera pre zintenzívnenie exportných aktivít domácich podnikateľských subjektov.

Demografický rast krajiny znamená príležitosť pre slovenských podnikateľov získať prístup k viac než 250 miliónovej strednej vrstve a teda k novým perspektívnym spotrebiteľom.
 
PROGRAM
 
9.45 – 10.00

  • registrácia

10.00 – 12.00

  • B2B

12.00

  • neformálny networking

KONTAKT