Indicko–slovenské podnikateľské fórum 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 27. septembra 2019 podnikateľské fórum
v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Indie.

 
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť indickým partnerom a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do zahraničia.
 
Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory:

  • informačné technológie
  • strojárstvo
  • energetika
  • obrana
  • poľnohospodárstvo a potravinárstvo

 
Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem
o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s indickými spoločnosťami.
 
Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z B2B rokovaní s obchodnými partnermi, prezentáciami o slovensko-indickom obchodnom prostredí a stretnutiami so zástupcami  MZVaEZ SR, Council
of EU Chambers of Commerce in India a agentúry SARIO.
 
PREDBEŽNÝ PROGRAM

11.30—12.00

  • registrácia

12.00—12.15

  • otvorenie podujatia

12.15—13.00

  • prezentácie

13.00—14.00

  • B2B stretnutia

 
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár

Kontakt:

 
REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade záujmu prosím vyplňte registračný formulár

Kontakt:

 
Registrácia je otvorená do 13. septembra 2019.
Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.
— 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.