Istanbul Water Expo 2015

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje o medzinárodnej výstave pre vodu a technológie čistenia odpadových vôd Istanbul Water Expo, ktorá sa uskutoční v termíne 3.-5. septembra 2015 v Istanbule.

Ide o jediné B2B podujatie v Turecku zamerané výhradne na vodu a čistenie odpadových vôd, ktoré predstavuje vhodnú príležitosť pre slovenské podnikateľské subjekty presadiť sa v tejto oblasti na tureckom trhu, ako aj na trhoch okolitých krajín.

V prípade dotazov a potreby doplňujúcich informácií je k dispozícii:
Lujza Richterova
Commercial Counsellor
Consulate General of the Slovak Republic
Istanbul, Turkey
T: +90 212 317 94 30-31
F: +90 212 317 94 29
M: +90 533 230 18 11
lujza.richterova@mzv.sk

Základné informácie o výstave Istanbul Water Expo (IWE):

 • Názov výstavy: IWE Istanbul Water Expo – Istanbul Water & Wastewater Treatment Technologies Exhibition and Conference
 • Druh výstavy: Medzinárodná výstava pre vodu a technológie čistenia odpadových vôd
 • Sektorové zameranie: vodohospodársky priemysel, technológie čistenia odpadových vôd
 • Frekvencia výstavy: každoročne
 • Organizátori: ITE Group Plc (www.ite-turkey.com)  a EUF (www.ite-exhibitions.com)
 • Termín konania: 03.-05. septembra 2015
 • Miesto konania: výstavisko CNR Expo – Istanbul Expo Center (CNR Ekspo Fuar Merkezi Yeşilköy-Bakırköy- İstanbul)
 • Výstavná plocha: 10.000 m2
 • Webová stránka: www.istanbulwaterexpo.com

Brožura veľtrhu na stianutie: IWE-2015

Renomé výstavy:

IWE je jediné B2B podujatie v Turecku zamerané výhradne na vodu a čistenie odpadových vôd a každoročne sa teší čoraz väčšej podpore. Zároveň poskytuje príležitosť na stretnutie relevantných predstaviteľov vodohospodárskeho priemyslu z Turecka, Blízkeho Východu, Balkánu, Východnej Európy, Strednej a Východnej Ázie a Afriky.

Výstavu aktívne podporuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Turecka, Mestská samospráva metropoly Istanbul, Zväz mestských samospráv Turecka a Generálne riaditeľstvo štátneho hydraulického závodu (hlavná investičná inštitúcia rozhodujúca o využívaní vodných zdrojov v TR).

Novinka IWE pre rok 2015:

Na podujatie je pozvaných 29 metropolitných zastupiteľstiev a 52 mestských zastupiteľstiev TR.

Turecká štátna banka zameraná na rozvoj a investície Illbank a.s. predstaví konzultačné a finančné príležitosti v súvislosti so zapojením sa do urbanizačných projektov v TR.

Významnosť pre účastníkov zo Slovenska:

 • Vzhľadom na polohu v polo vyprahnutom regióne má TR k dispozícii iba pätinu objemu vody na občana v porovnaní s regiónmi bohatými na vodu ako Severná Amerika a Západná Európa. Takmer tretina zdrojov pitnej vody v TR pochádza z hraničných zdrojov (najmä rieky Eufrat a Tigris), čo zohráva rozhodujúcu úlohu pre Politiku vody a vodohospodárstvo krajiny. TR vníma tému vody ako príležitosť pre medzinárodnú spoluprácu.
 • Turecko prestavuje jeden z najväčších svetových trhov pre oblasť vody a čistenie odpadových vôd. Do roku 2023 sa predpokladá s investíciami vo výške takmer 34 mld. EUR na nové projekty a na projekty na obnovu vodných tokov a riešení v oblasti vodohospodárstva.
 • V horizonte najbližších 10 rokov plánuje TR zvýšiť podiel opakovane využívanej vody vo výrobnom priemysle z 35 % na 50 %.
 • TR má vysokú potrebu pre investície do zariadení na čistenie pitnej vody.
 • Potenciál odbytového trhu Turecka vyplýva aj z nárastu populácie spojenej s urbanizáciou.
 • Účasť na veľtrhu IWE je pre slovenských podnikateľov veľmi dobrou príležitosťou pre spoznanie tureckého a regionálneho trhu (rozumej Blízky Východ, Stredná Ázia) a nadviazanie dôležitých kontaktov pre potenciálny vstup na trh.

Kontaktné údaje na organizačný tím:

Tülin Bozkurt Bulut
Fair Director

ITE Group PLC. / EUF  A.S.
t: +90 212 291 83 10 (161)
f: +90 212 240 43 81
e: tulin.bozkurt@ite-turkey.com

Ahmet Tok
Project Manager
EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
t: +90 212 291 83 10 (160)
f: +90 212 240 43 81
e: ahmet.tok@ite-turkey.com

Burcu Yılgör
International Sales and Marketing Coordinator
EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
t: +90 212 291 83 10 (pbx)
f: +90 212 240 43 81
e: burcu.yilgor@ite-turkey.com

İnci Önal
Marketing Coordinator
EUF – E Uluslararasi Fuar Tanitim Hizmetleri A.S.
t: +90 212 291 83 10 (pbx)
f: +90 212 240 43 81
e: inci.onal@ite-turkey.com

Erdal Gündoğdu
Technical Manager
EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
t: +90 212 291 83 10 (pbx)
f: +90 212 240 43 81
e: erdalg@ite-turkey.com 

Gülfer Duran
Public Relations Manager
EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
t: +90 212 291 83 10 (pbx)
f: +90 212 240 43 81
e: gulfer.duran@ite-turkey.com