Juhoafrická republika — Podnikateľská misia

Agentúra SARIO pozýva podnikateľov na misiu do Juhoafrickej republiky
pri príležitosti 5. zasadnutia SRHS SR-JAR, ktorú organizuje agentúra SARIO v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.

 
Cieľ: Nadviazanie obchodných kontaktov s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov, resp. služieb do daného teritória. Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci s B2B rokovaní s juhoafrickými partnermi a prezentáciami podnikateľského prostredia v Juhoafrickej republike.
 
Predbežný program misie
 
23. 10. 2019, Pretória

 • Prílet delegácie a ubytovanie sa

 24. 10. 2019, Pretória

 • Zasadnutie rady SRHS, business fórum, bilaterálne rokovania, podpis záverečného protokolu
 • Presun do Kapského mesta

25. 10. 2019, Kapské mesto

 • Stretnutie podnikateľov, rokovanie s predstaviteľmi mesta

26. 10. 2019, Kapské mesto

 • Návšteva pamätihodností
 • Odlet delegácie

 
Podpora zahŕňa:

 • Zabezpečenie B2B stretnutí
 • Asistenciu pracovníkov SARIO a ZÚ SR v Pretórii
 • Preprava vládnym špeciálom
 • Asistenciu pri zabezpečovaní víz

 
Podpora nezahŕňa:

 • Pobytové náklady
 • Poplatky za víza
 • Iné náklady súvisiace s misiou

 
Ubytovanie: bude upresnené neskôr
 
Rokovací jazyk: anglický
 
Účastnícky poplatok:
Za účasť na misii bude účastníkom účtovaný poplatok 150 € na pokrytie nákladov na presuny v teritóriu, pokrytie nákladov na organizáciu jednotlivých fór a management fee zahŕňajúci organizáciu akcie a plnú asistenciu SARIO pred, počas a po skončení misie. Reálne náklady v teritóriu sa môžu odlišovať, v prípade potreby bude účastníkov vyučovaný rozdiel.
 
Spoluorganizátori:
Ministerstvo hospodárstva SR a Veľvyslanectvo SR v Pretórii.
Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.
                                    
Kontaktné osoby SARIO:

 
REGISTRÁCIA
Ďakujeme za prejavený záujem, registrácia na podnikateľskú misiu bola uzavretá.