Kolumbia – Obchodné príležitostí v Kolumbii

Cieľom pripravovaného proexportného seminára je priblížiť
slovenským podnikateľom podnikateľské prostredie v Kolumbii
a to od možností a podmienok podnikania cez legislatívu až po
podporu podnikania v spolupráci s európskymi bankami.

Cieľová skupina:

 • energetika (elektrárne — operačné prvky, náhradné diely, a pod.)
 • baníctvo (banská technika)
 • mestská doprava (elektromobily, trolejbusy, elektro-autobusy)
 • odpadové hospodárstvo a životné prostredie
 • iné

O cenné informácie sa prídu podeliť p. Pavel Švolík, p. Emília Tomašovičová, predstavitelia spoločnosti RefiTermoEnergía s.a.s  Kolumbia, ktorej cieľom je zastupovať, propagovať a aplikovať riešenia a technológie zo strednej Európy v Kolumbii, ako aj zástupcovia EXIMBANKY a ČSOB.

Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým energetickým a priemyselným sektorom, so zameraním na tepelné elektrárne a rafinérie (výstavba, rekonštrukcia, modernizácia). V týchto sektoroch spolupracuje s partnermi ako Škoda Praha, PPA Controll, Energo Control, Ekol, IDO hutný projekt a Sigma, pre ktorých hľadá obchodné príležitosti v Kolumbii.

RefiTermoEnergía s.a.s. má záujem rozšíriť portfólio služieb o ďalšie perspektívne sektory akými sú baníctvo, mestská doprava, odpadové hospodárstvo a životné prostredie. Má záujem nadviazať úspešnú spoluprácu so slovenskými spoločnosťami s týmto zameraním formou reprezentácie a miestnej podpory v Kolumbii. 
 
PROGRAM

8.45 — 9.00

 • registrácia účastníkov

9.00 — 9.15

 • otvorenie seminára zástupcom agentúry SARIO

9.15 — 10.00

 • Obchodovanie s Kolumbiou
  (p. Pavel Švolík, p. Emília Tomašovičová, RefiTermoEnergia s.a.s. Kolumbia)
 • predstavenie teritória.
 • špecifiká krajiny a kultúrne rozdiely.
 • možnosti pre slovenských exportérov.

10.00 — 10.15

 • prestávka

10.15 — 11.00

 • Perspektívne sektory, obchodné príležitosti v danom teritóriu ako aj možnosti spolupráce s obchodnou spoločnosťou zastupujúcou slovenské firmy v Kolumbii. (p. Pavel Švolík, p. Emília Tomašovičová, RefiTermoEnergia s.a.s. Kolumbia)

11.00 — 12.00

 • Možnosti financovania a poistenia projektov v Kolumbii
 • Eximbanka
 • ČSOB

12.00 — 13.00

 • diskusia / individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA 
Registrovať sa môžete do 24. 04. 2019 vyplnením formulára.