Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve Agritech Israel 2018

Vážení podnikatelia,

spoločnosť Kenes-exhibitions Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu spojenú s výstavou ktorá sa bude konať v Izraeli.

Hlavnou témou 20.  ročníka úspešného podujatia, ktoré sa uskutočňuje raz za tri roky, bude „Poľnohospodárstvo v púštnych a polopúštnych oblastiach“. Veľtrh vytvára priestor na oboznámenie sa s novými technológiami v poľnohospodárstve, živočíšnej výrobe ale aj v spracovaní a v produkcii potravín. Veľtrh a konferencia sú tradične platformou pre stretnutia politikov, akademikov, výskumníkov a podnikateľov.

Viac informácií ako aj program nájdete na : http://agritechisrael.org/