Medzinárodný hospodársky veľtrh v Iraku

Vážení podnikatelia,

SARIO, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si Vás dovoľujú informovať o konaní Medzinárodného hospodárskeho veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 8. októbra 2015 v Erbile, v Iraku.

11. ročník veľtrhu ponúka širokú škálu možností v rámci každého sektora. Cieľom je poskytnúť lepšie obchodné príležitosti pre miestnych a medzinárodných dodávateľov naprieč všetkými odvetviami.

Štvordňový veľtrh sa koná pod záštitou regionálnej vlády Kurdistanu a je podporovaný mnohými agentúrami pre rozvoj obchodu, obchodnými komorami, ministerstvami a veľvyslanectvami z rôznych krajín.
Viac informácií o podujatí je možné získať na e-mailových kontaktoch  businessgroup93@yahoo.com  Exb.1997@yahoo.com alebo na stránke podujatia http://www.eif-expo.com/