Medzinárodný veľtrh hospodárstva v Mostare, BaH

Viac než 10 rokov je Mostar hostiteľom jednej z najvýznamnejších a najnavštevovanejších  hospodárskych akcií v regióne – Medzinárodného veľtrhu hospodárstva.

Top štatút si mostarský veľtrh zachováva vytváraním príjemného podnikateľského prostredia cez špičkové služby a priestoru pre networking pre vystavovateľov a návštevníkov, ale aj organizovaním okrúhlych stolov, konferencií, firemných akcií, ktoré sú prispôsobené potrebám a požiadavkám vystavovateľov.

Prečo vystavovať na Medzinárodnom veľtrhu hospodárstva:

 • výstavná plocha 30 000 m2
 • konferenčná sála a prezentačné miestnosti
 • viac ako 700 vystavovateľov z celého sveta
 • vystavovatelia z viac než 40 krajín
 • viac ako 270 zástupcov akreditovaných médií
 • priamy kontakt s výrobcami, distribútormi a zákazníkmi
 • prepájanie s trhom Bosny a Hercegoviny, regionálnymi trhmi a krajinami bývalej Juhoslávie
 • vytváranie sieti podnikateľských subjektov a nadväzovanie medzinárodných kontaktov
 • informovanie o trendoch a novinkách
 • možnosť prezentácie výrobkov a služieb potenciálnym partnerom
 • exkluzívna publicita

Najviac zastúpené priemyselné odvetvia:

 • stavebníctvo
 • automobilový priemysel
 • poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 • drevospracujúci a chemický priemysel
 • telekomunikácie a technológie
 • bankovníctvo a poistenie
 • grafika a vydavateľstvo
 • komunálne zariadenie
 • turistika a šport

Súčasťou Medzinárodného veľtrhu hospodárstva – Mostar budú aj tieto podujatia: Veľtrh cestovného ruchu Mostar, Veľtrh kníh a grafického priemyslu. V priebehu veľtrhu sa konajú aj populárne Medzinárodné dni gastronómie.