Medzinárodné veľtrhy v Peru 2015

Vážení podnikatelia,

Slovenská agentúra SARIO a Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires si Vás dovoľujú informovať o programe plánovaných medzinárodných podujatí, výstav a veľtrhovktoré sa uskutočnia v priestoroch Centro de Exposiciones Jockey v peruánskej Lime.

Medzi hlavné pripravované podujatia patria:

  • 7.- 9.mája 2015 sa bude konať medzinárodný veľtrh Feria Internacional de Retail (FIR 2015). FIR 2015 je podujatie, ktoré je zamerané na úpravy, design, príslušenstvo a vybavenie maloobchodných predajní. Podujatie je dobrou príležitosťou na spoznanie oblasti vybavenia maloobchodného sektora v Peru. Je určené profesionálom, ktorí majú záujem o získanie nových obchodných príležitostí a partnerov v oblasti vybavenia v maloobchode.Podujatie organizuje Sociedad Peruana de Ferias a viac informácií je možné získať na www.fir.pe
  • 27.-30. mája 2015 sa uskutoční medzinárodný veľtrh dodávateľov pre oblasť gastronómie a hoteliérstva GASTROMAQ PERÚ 2015. Podujatie je jediným svojho druhu v Peru a ponúka široké spektrum zariadení, vybavenia, príslušenstva a služieb pre gastronómiu a hotelierstvo – reštaurácie, hotely, pekárne, cukrárne, zmrzlinárne, ako aj vybavenia pre spracovanie potravín.Účastníci podujatia budú mať možnosť získať nové obchodné kontakty, zúčastniť sa na seminároch a získať dôležité informácie o tendenciách v vývoji v tomto sektore.
    Viac informácií o tomto podujatí je možné získať na www.gastromaq.pe
  • 3.-5.júna 2015 sa bude konať medzinárodný veľtrh v oblasti elektrickej energie Salón Internacional de Energía Eléctrica 2015 (SIEE 2015). Podujatie je venované oblasti výroby, prenosu a distribúcii elektrickej energie v Peru. Veľtrh vytvára platformu pre stretnutia podnikateľov v danom sektore a možnosť nadviazania nových obchodných kontaktov. Udalosť organizuje Sociedad Peruana de Feria. Viac informácií je možné získať na www.siee.pe