Medzinárodný veľtrh v Solúne 2015

V dňoch 5.-13. septembra 2015 sa uskutoční 80. ročník Medzinárodného veľtrhu v Solúne (TIF), ktorý je svojou náplňou, návštevnosťou a medzinárodnou účasťou pokladaný za najväčšiu a najvýznamnejšiu udalosť v segmente výstavníctva v Grécku.
Cieľom tohtoročného veľtrhu bude predstaviť prevládajúce trendy v miestnej ako aj v medzinárodnej ekonomike, zamerané hlavne na automobilový priemysel, stavebníctvo, energetiku, technológiu a inovácie, poľnohospodárku výrobu, ale aj na kultúru a šport.

Grécka strana aj v tomto roku plánuje samostatnú prezentáciu oficiálnych medzinárodných účastníkov, vrátane zastupiteľských úradov akreditovaných v Grécku, v pavilóne „Kosmos“ (Svet). V zmysle ponuky organizátorov bude mať Zastupiteľský úrad SR Atény k dispozícií stánok o rozlohe 12 m2 za maximálne výhodných podmienok. Zabezpečenie stánku na veľtrhu bude hradené z rozpočtu Zastupiteľského úradu SR.

Záujemcovia o účasť môžu kontaktovať Zastupiteľský úrad SR Atény, p. Miriam Rafajovú (miriam.rafajova@mzv.sk) alebo p. Janu Palátovú (jana.palatova@mzv.sk). Bližšie informácie o veľtrhu sú taktiež k dispozícii na webovej stránke organizátora: www.helexpo.gr.