Výstavy v Moldavsku 2015

Vážení podnikatelia,

agentúra SARIO a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás informuje o programe plánovaných podujatí, výstav a veľtrhov v Moldavsku na rok 2015, ktorý zverejnilo Medzinárodné výstavisko MOLDEXPO v Kišiňove.

Moldexpo je vedúcou spoločnosťou pre priemyselné výstavy a veľtrhy v Moldavskej republike. Jedná sa o moderný komplex s 50-ročnou tradíciou a skúsenosťami z organizácie národných aj svetových výstav.

Medzi najbližšie pripravované podujatia patria:

  • MOLDENERGY  Medzinárodná špecializovaná výstava venovaná úsporným technológiám, zásobovaniu plynom, vykurovacím a klimatizačným systémom organizovaná v dňoch 18.03.2015 – 21.03.2015,
  • MOLDCONSTRUCT – Medzinárodná špecializovaná výstava technológií, zariadení, nástrojov a materiálov pre stavebníctvo organizovaná v dňoch 18.03.2015 – 21.03.2015,
  • TOURISM. LEISURE. HOTELS – Medzinárodná špecializovaná výstava venovaná cestovnému ruchu, voľnočasovým aktivitám a hotelierstvu organizovaná v dňoch 02.04.2015 – 05.04.2015,
  • a mnohé ďalšie.

Kompletný kalendár podujatí je dostupný aj v angličtine v nasledujúcom odkaze:  www.moldexpo.md/exhibitions