x

Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v júli 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do New Delhi, […]

Čítať viac

Slovak Space Tech Day 2

16. júna 2020 sa v Bratislave uskutoční už druhý ročník podujatia Slovak Space Tech Day zameraného na prezentáciu slovenského potenciálu a vytváranie medzinárodných partnerstiev v rámci vesmírneho sektora. Nosnou témou ročníka s podtitulom „Emerging Space “ sú aktuálne trendy vo vesmírnom sektore s dôrazom na nové krajiny, aktérov a aktivity.Podujatie nadväzuje na úspešný prvý ročník zorganizovaný v júli 2019 v Košiciach, na ktorom sa stretli […]

Čítať viac

ELEKTRO MOSKVA 2020

Organizátor národného stánkuAgentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Slovenská agentúra pre […]

Čítať viac

ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020

Organizátor:Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií […]

Čítať viac

Slovenská kooperačná burza 2020

SARIO Business Link 2020 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pre podnikateľov sériu kooperačných podujatí na podporu exportu slovenských firiem pod názvom SARIO Business Link (SBL).Podujatia sú zamerané na kooperácie so slovenskými firmami, na podnikateľskú aj odbornú verejnosť a zároveň zahŕňajú odbornú konferenciu. Nosný formát kooperačných podujatí SBL je Slovenská kooperačná burza (SKB). V roku 2020 pre vás pripravujeme […]

Čítať viac

Slovenská kooperačná burza NITRA 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 27. mája 2020 11. ročník Slovenskej kooperačnej burzy (SKB) v Nitre. Podujatie bude súčasťou odborného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu NITRA 2020, ktorý každoročne privíta vystavovateľov a odbornú verejnosť z oblastí strojárstva, elektrotechniky, zváracej techniky, zlievarenstva aj hutníctva.    Slovenská kooperačná burza (SKB) ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a […]

Čítať viac

Spoločná expozícia pre slovenské firmy na MSV Nitra 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v súčinnosti s MH SR pripravuje pre slovenské firmy možnosť prezentácie v spoločnej expozícii na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu NITRA 2020 v dňoch 26.-29. mája 2020.27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií privíta vystavovateľov aj z oblasti elektrotechniky, zváracej techniky, zlievarenstva a hutníctva.  Podmienky účasti: účasť je bezplatná, […]

Čítať viac

Slovenský deň na ILA Berlín 2020

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na podujatie „Slovenský deň na ILA Berlín“, ktoré sa bude konať 13. mája 2020 ako súčasť najväčšieho medzinárodného veľtrhu pre letecký a vesmírny priemysel. Cieľom podujatia je vytvoriť osobitný priestor na prezentáciu leteckého a vesmírneho sektoru na Slovensku. Slovenské firmy budú mať možnosť aktívne prezentovať svoje služby či produkty a nadviazať obchodné vzťahy so […]

Čítať viac

METAL SHOW 2020 & TIB

Organizátor národného stánku:Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Slovenská agentúra […]

Čítať viac

EKOMOBILITA a SLOVENSKO l DOBRÝ NÁPAD

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) váspozývajú na expozíciu EKOMOBILITA a SLOVENSKO l DOBRÝ NÁPAD. Hlavným posolstvom je osveta v rámci témy elektromobilita, alternatívne palivá a pohony, podpora rozvoja trhu s alternatívnymi palivami za zníženie emisií CO2 a zlepšenie kvality ovzdušia. Expozícia ponúka nahliadnuť aj do zákulisia vedy a výskumu na Slovensku v odvetví, […]

Čítať viac