x

ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020

Nový termín konania: 3. – 6. november 2020! Organizátor:Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom […]

Čítať viac

EUROBLECH Hannover 2020

Organizátor národného stánku:Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Slovenská agentúra pre […]

Čítať viac

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na medzinárodné matchmakingové podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020. Slovenská kooperačná burza (SKB) ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je moderovaná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj […]

Čítať viac

SIAL Paríž 2020

Organizátor:Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina:Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo a 28th Convergence India 2020

Nový termín konania: 18. – 23. október 2020! Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v októbri […]

Čítať viac

Slovenský národný stánok na EXPO REAL 2020, Mníchov

Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu organizuje Slovenský národný stánok v rámci veľtrhu EXPO REAL 2020.Veľtrh sa uskutoční 5. – 7.  októbra v Mníchove, jedná sa o najväčší európsky veľtrh s nehnuteľnosťami a investičnými príležitosťami. Účasť na EXPO REAL predstavuje pre slovenské firmy, mestá a regióny príležitosť prezentovať svoju ponuku najväčším hráčom európskeho trhu, nadviazať cenné zahraničné kontakty a získať […]

Čítať viac

MSV BRNO 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na prezentáciu v rámci národného stánku a národnej expozície na medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV Brno, ktorý sa uskutoční v termíne 5. – 9. októbra 2020. Cieľová skupina V rámci Národného stánku SARIO – slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Nórska pri príležitosti podujatia Oslo Innovation Week 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v septembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Osla, Nórsko. Cieľová skupina Slovenské malé […]

Čítať viac

METAL SHOW 2020 & TIB

Organizátor národného stánku:Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Nový termín konania: 29. septembra – 2. októbra 2020! Cieľová skupina: Slovenské malé a […]

Čítať viac

INNOTRANS Berlin 2020

Organizátor národného stánku:Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Slovenská agentúra pre […]

Čítať viac