x

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne 2019

Organizátor národného stánkuAgentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupinaSlovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a […]

Čítať viac

Veľtrh INFRA OMAN 7.-9.10.2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si  dovoľuje informovať,  že v dňoch    7. -9.októbra  2019  sa v Ománe   uskutoční 9. Ročník veľtrhu INFRA OMAN. Podujatie je zamerané na oblasť stavebníctva , infraštruktúrnych a priemyselných projektov. Je jedným z najväčších podujatí tohto druhu a zamerania na Blízkom východe. Výhodou je, že súbežne  sú organizované a kolokované v rámci  Oman Convention & Exhibition […]

Čítať viac

Staňte sa aj Vy súčasťou MSV Brno 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na návštevu národnej expozície Slovenska na 61. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu MSV Brno 2019, ktorý sa bude konať v termíne               7. – 11. októbra 2019. Buďte súčasťou národného stánku Good Idea Slovakia na MSV Brno 2019 aj Vy!  Pre návštevníkov slovenskej národnej […]

Čítať viac

ANUGA 2019 – Kolín nad Rýnom, Nemecko

Organizátor národného stánkuAgentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupinaSlovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií […]

Čítať viac

Taiwan — Biotechnology & Green Technology Expo 2019

Organizátor: Úrad pre hospodársky rozvoj, vláda mesta TainanSpoluorganizátor: China Times Inc., Commercial Times Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráciso Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom v Taipei, dáva do pozornosti medzinárodnú výstavu Biotechnology & Green Technology Expo 2019, zameranú na biotechnológie a zelenú energetiku, ktorá sabude konať v meste Tainan. Je to už 9. ročník, ktorý opätovne ponúka […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Charkova, Ukrajina

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v spolupráci so ZÚ Kyjev organizuje podnikateľskú misiu na Ukrajinudo mesta Charkov. Cieľom účasti na podnikateľskej misii je podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov pôsobiacich najmä v sektore s vyššou pridanou hodnotou, nadviazanie nových kontaktov, obchodných vzťahov a spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými spoločnosťami. Pre účastníkov bude pripravený program pozostávajúci z B2B rokovaní s potenciálnymi ukrajinskými […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 16. – 19. september 2019 podnikateľskú misiu […]

Čítať viac

Kontroling – alokácia nákladov ako základ cenotvorby

Pre koho je seminár určený: pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihláškuso všetkými náležitosťami Kontroling je neodmysliteľnou súčasťou moderného riadenia podniku, pričom môže byť funkčný iba vtedy, keď sa zameriava na ciele podniku.  Ide o vysoko aktuálnu tému aj v prostredí slovenských podnikov. Predstavuje špecifickú formu práce s informáciami, ktorej úlohou nie je procesy riadiť, […]

Čítať viac

INNOPROM Jekaterinburg 2019

Organizátor národného stánkuAgentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupinaSlovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Jekaterinburgu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 7. – 10. júl 2019 podnikateľskú misiu do Jekaterinburgu, Ruská […]

Čítať viac