x

INNOTRANS Berlin 2020

Organizátor národného stánku:                Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.                  Slovenská […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Moskvy pri príležitosti veľtrhu World Food Moscow 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v septembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Moskvy pri príležitosti konania veľtrhu […]

Čítať viac

ZMENA TERMÍNU! EKOMOBILITA a SLOVENSKO l DOBRÝ NÁPAD

NOVÝ TERMÍN KONANIA 15. – 20. september 2020! Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) váspozývajú na expozíciu EKOMOBILITA a SLOVENSKO l DOBRÝ NÁPAD na medzinárodnom salóne automobilov AUTOSALÓN 2020 v Bratislave. Hlavným posolstvom expozície je osveta v rámci tém ako sú elektromobilita, alternatívne  palivá a pohony, podpora rozvoja trhu s alternatívnymi palivami za zníženie emisií […]

Čítať viac

Medzinárodný Technický Veľtrh Plovdiv 2020

Organizátor národného stánku:Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.  Slovenská agentúra pre […]

Čítať viac

Slovak Space Tech Day 2 & Slovak Aviation Industry Day

10.-11. septembra 2020 sa v Košiciach uskutoční už druhý ročník podujatia Slovak Space Tech Day zameraného na prezentáciu slovenského potenciálu a vytváranie medzinárodných partnerstiev v rámci vesmírneho sektora. Nosnou témou ročníka s podtitulom „Emerging Space _“ sú aktuálne trendy vo vesmírnom sektore s dôrazom na nové krajiny, aktérov a aktivity. Podujatie nadväzuje na úspešný prvý ročník zorganizovaný v […]

Čítať viac

CIFIT 2020

                                              Čínsky medzinárodný veľtrh investícií a obchodu (CIFIT) sa koná každý rok v septembri v čínskom meste Xiamen. CIFIT je v súčasnosti jediným čínskym medzinárodným podujatím na podporu investícií zameraným na uľahčenie bilaterálnych […]

Čítať viac

Pozvánka na veľtrh KazBuild 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva a interiéru KazBuild 2020, ktorý sa bude konať v termíne 08. – 11. septembra 2020 v meste Almaty, Kazachstan.  Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky […]

Čítať viac

Central Europe Business Day 2020

Podujatie bolo z dôvodu aktuálnej situácie presunuté na nový dátum. Bude sa konať 8. septembra 2020 . Ďakujeme za pochopenie Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného […]

Čítať viac

DSA Kuala Lumpur 2020

Nový termín konania: 24. – 27. august 2020! Organizátor národného stánkuAgentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky […]

Čítať viac

Podnikateľská misia do Ivanova, Ruská federácia

Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná štruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ., organizuje v spolupráci s Centrom pre rozvoj podnikania a podporu exportu Ivanovskej oblasti v termíne 27.—31. júl 2020 podnikateľskú misiu […]

Čítať viac