Podnikateľská misia a investičný seminár v Luxemburgu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
so ZÚ Brusel organizuje podnikateľskú misiu a investičný seminár do Luxemburgu.

 
Cieľom účasti na podnikateľskej misii je podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov pôsobiacich najmä v sektore s vyššou pridanou hodnotou, nadviazanie nových kontaktov, obchodných vzťahov a spolupráce medzi slovenskými a luxemburskými spoločnosťami.

Súčasťou podujatia bude investičný seminár a networking s luxemburskými spoločnosťami ako aj Luxemburskou obchodnou komorou, ktorá zoskupuje až 90 000 luxemburských spoločností — ideálna príležitosť na nadviazanie nových obchodných vzťahov.

Luxembursko ako krajina inovácii a moderných technológií ponúka skvelú príležitosť na nadviazanie kontaktov ako aj podnikateľských príležitostí v neustále sa rozvíjajúcom prostredí.
 
Sektorové zameranie misie:

 • ICT
 • inovácie
 • vesmírne technológie

 
Rokovací jazyk: anglický

PREDBEŽNÝ PROGRAM

9.00—9.30

 • registrácia

9.30—9.40

 • Uvítacia reč — Luxemburská obchodná komora

9.40—9.50

 • Uvítacia reč — J. E. Petra Kormútha, Veľvyslanec Slovenskej republiky
  v Belgickom kráľovstve

9.50—10.10

 • Invest in Slovakia — Good Idea (SARIO) prezentácia investičných a obchodných príležitostí, Stanislava Plascencia Lubinová, Senior konzultant Oddelenia investičných projektov

10.10—10.30

 • Prezentácia slovenskej ekonomiky (Slovenská obchodná a priemyselná komora), Peter Mihók, Riaditeľ

10.30—10.50

 • Slovenský ekosystém výskumu a vývoja so zameraním na Horizont 2020 (Slovenský kontaktný úrad pre výskum a vývoj,SLORD)

10.50—11.10

 • Success story úspešných spoločností

11.10—11.25

 • Q&A

11.25—11.30

 • ukončenie seminára

11.30—13.00

 • networking

Na finálnej verzii programu sa pracuje, prosím berte to úvahy, že zatiaľ ide len o predbežnú verziu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii do Luxemburgu, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.


 
Cestovné náklady ako ja prípadné ubytovanie si hradí každá spoločnosť v plnej výške vo svojej vlastnej réžii.