Podnikateľská misia do Charkova, Ukrajina

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v spolupráci so ZÚ Kyjev organizuje podnikateľskú misiu na Ukrajinu
do mesta Charkov.

 
Cieľom účasti na podnikateľskej misii je podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov pôsobiacich najmä v sektore s vyššou pridanou hodnotou, nadviazanie nových kontaktov, obchodných vzťahov a spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými spoločnosťami.

Pre účastníkov bude pripravený program pozostávajúci z B2B rokovaní s potenciálnymi ukrajinskými obchodnými partnermi (najmä z Charkovskej, Sumskej a Poltavskej oblasti), ako aj z návštevy lokálnych ukrajinských spoločností.
 
Charkov, bývalé hlavné mesto Ukrajiny (do roku 1934), je s počtom obyvateľov 1,62 mil. druhým najväčším mestom na Ukrajine. Pre tamojšiu oblasť je charakteristický rozvoj vedy a techniky, inovácií a IT sektora, čo sa odráža aj na štruktúre exportu Charkovskej oblasti – až 60% exportu oblasti tvoria produkty s vysokou pridanou hodnotou. Región je známy aj bohatou tradíciou v oblasti strojárenského priemyslu (dominuje zbrojárska výroba) a metalurgia.
 
Sektorové zameranie misie:

  • Priemysel 4.0, inovácie v priemysle
  • Energetika, energetická efektívnosť
  • Letecký priemysel
  • Farmaceutický priemysel
  • Medicínsky priemysel
  • Informačné a komunikačné technológie

 
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti s cieľom rozvíjať svoje aktivity v Charkovskej oblasti. V prípade, že má slovenská spoločnosť špeciálnu požiadavku na stretnutie s konkrétnou charkovskou firmou,
je nutné túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári.
 
Ubytovanie:
V prípade záujmu zo strany podnikateľov agentúra SARIO môže zabezpečiť rezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli v súvislosti
s možným zjednodušením skupinových presunov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške na mieste.
Podnikateľské fórum sa bude konať v hoteli Reikartz Kharkov Hotel.  

Doprava: 
Odlet z Viedne 24. 9. 2019 o 6.00 hod. a návrat z Charkova do Viedne  26 .9. 2019 o 9.50 hod. (cena spiatočnej letenky Wizzair je cca 55 EUR) alebo vlakom z Bratislavy do Kyjeva a následne z Kyjeva do Charkova.
Náklady na dopravu si hradí každý účastník individuálne v plnej výške. 
 
Rokovací jazyk: anglický, ruský

KONTAKT

 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii do mesta Charkov, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 16. augusta 2019.


 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.