Podnikateľská misia do Gruzínska

 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v novembri 2019 zorganizovať podnikateľskú misiu do Tbilisi, Gruzínsko.
 
Predbežný termín: November 2019

Cieľová skupina:  Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Kontakt: Simona Novosadová (simona.novosadova@sario.sk, +421 915 838 979)
Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov.
Potenciálne sektory: energetika, stavebníctvo (budovanie infraštruktúry), poľnohospodárska technika, strojárstvo, chemický priemysel, elektrotechnika
 
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s gruzínskymi obchodnými partnermi a sprievodného doplnkového programu.
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
·       organizácia B2B stretnutí s relevantnými gruzínskymi partnermi
·       konferenčné priestory spolu s technickým vybavením a občerstvením              počas trvania B2B   stretnutí
·       preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
·       návšteva gruzínskych spoločností
·       asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania                      podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
·      pobytové náklady
·      iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
Predbežný záujem o účasť
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na predmetnom podujatí, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podujatie Vás budeme informovať.

Pri otvorení oficiálnej registrácie na podujatie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na zmenu podmienok a programu uvedeného podujatia. Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“.